surask

surask save ir antrą pusę,
mylėk save ir mylimą žmogų,
kartu pildykit vienas kito
ir bendras svajones

keliauk

keliauk taip, kad kelionė į save
nepavirstų į bėgimą nuo savęs