surask

surask save ir antrą pusę,
mylėk save ir mylimą žmogų,
kartu pildykit vienas kito
ir bendras svajones