neieškok

neieškok tikros meilės
meilės viešbutyje
neieškok meilės ten,
kur jos tikrai nėra