venk

venk vilioklių
ir savanaudžių.
žmonės nesikeičia,
jie tik tobulėja…