žiedai

pavasario žiedai pražysta
susipažįsta prisipažįsta
susipyksta neįvyksta
nuvysta ir pranyksta

baigias

ji buvo jo didžiausia meilė
jis buvo jos geriausias draugas
bet istorija tuo ir baigias