visi šventi

buvai per delną
nuo Dalai Lamos
ir visų šventų

bet nepaaugai
nė per žilą plauką
savo dvasingumu

šalta

mano šaldytuve nieko nėra,
nes mano šaldytuvo nėra

mano mintyse šalčio nėra,
nes mano galva tuščia