niekas

nieko taip kaip tavęs nemylėjau
niekas taip manęs neapgaudinėjo