paleisk

gerus žodžius išleisk į viešumą
blogas mintis paleisk į tuštumą

įsiklausyk

įsiklausyk į vidinę tylą
ir išgirsk atsakymą nebylų,
kad laimė – tai ramybė
ir kančios nebuvimas

pagalvok

prieš rašydamas patarimus sūnui
pagalvok, ką patartų tau tėvai
tavo patarimus perskaitę

pasidžiauk

pasidžiauk su visais,
kad gimė vaikas,
o ne girkis visiems,
kad gerai pasimylėjai

kirsk

kirsk santykius kaip katei uodegą –
vienu kartu ir viską iš karto,
kad mažiau visiems skaudėtų

nedūmink

nedūmink garvežių prie geležinkelio,
nežymėk traukinių prie tuščių bėgių

palik

palik ramybėje bepročius,
kurie dėl tavęs ar be tavęs
kraustosi iš sveiko proto

neieškok

neieškok tikros meilės
meilės viešbutyje
neieškok meilės ten,
kur jos tikrai nėra