Lietuvos kvapas

išeik į gryną lauką,
paimki sau už papo,
giliai įkvėpęs oro –
pajusk Tėvynės kvapą

iškvėpęs vėl įkvėpk
į savo gerą širdį,
čia – mūsų Lietuva,
čia – pinigai nesmirdi!

gyvas genijus

sėkmingas genialumas –
paversti talentą verte
ir dar šiam pasauly
pasidžiaugti ja

p.s. su kitais drauge

kalei

esi kaip šaltiena karšta:
tavo kūnas – mėsa,
drebučiai galvoje

ryšys

įmeski man į kapą
mano mobiliaką,
kad turėtum ryšį
su anuo pasauliu

būtų

vis klausinėju savęs,
ką Jėzus būtų daręs,
jei būtų tave radęs,
ar būtų tave vedęs